Phụ lục III NĐ 31/2021/NĐ-CP về Đầu tư

PHỤ LỤC III. DANH MỤC ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ (Kèm theo Nghị định […]

Xem thêm

Phụ lục II NĐ 31/2021/NĐ-CP về Đầu tư

  PHỤ LỤC II. DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ (Kèm theo Nghị […]

Xem thêm

Phụ lục I NĐ 31/2021/NĐ-CP về Đầu tư

  PHỤ LỤC I. DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ HẠN CHẾ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG ĐỐI […]

Xem thêm

TT 03/2021/TT-BKHĐT về Biểu mẫu đầu tư

  THÔNG TƯ 03/2021/TT-BKHĐT Ngày 09 tháng 4 năm 2021 QUY ĐỊNH MẪU VĂN BẢN, […]

Xem thêm

NĐ 31/2021/NĐ-CP về Đầu tư

  NGHỊ ĐỊNH 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ […]

Xem thêm