Luật sư tư vấn thường xuyên

Tư vấn luật thường xuyên là gì

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như một dòng chảy diễn ra liên tục hàng ngày hàng giờ, với mức độ phức tạp tương ứng với quy mô phát triển và lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Dù ở quy mô hay lĩnh vực nào, thì hoạt động của doanh nghiệp cũng cần phải tuân theo khung khổ pháp luật của nhà nước.

Tuy doanh nghiệp đã có một bộ máy vận hành công việc kinh doanh riêng cho mình, nhưng tính đa dạng của các lĩnh vực pháp luật và đặc biệt là sự thay đổi liên tục của pháp luật đã khiến cho doanh nghiệp gặp không ít trở ngại để có thể cập nhật kịp thời, chưa muốn nói tới là để hiểu đúng và tuân thủ đúng yêu cầu của nó. Vì vậy mà vi phạm pháp luật lỗi vô ý của doanh nghiệp là lý do chiếm phần đáng kể.

Trong tình thế như vậy, DAZPRO thường đề xuất với khách hàng chọn giải pháp sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên. Luật sư sẽ là người thường trực và sẵn sàng giải quyết kịp thời các vấn đề pháp lý phát sinh thường xuyên trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Ích lợi của tư vấn luật thường xuyên

Tính kịp thời có lẽ cần phải được nói đến trước tiên. Rủi ro pháp lý đối với doanh nghiệp là vấn đề thường trực và đôi khi ngoài tầm kiểm soát. Luật sư tư vấn luật thường xuyên cho doanh nghiệp mặc định là người am tường các ngóc ngách hoạt động của doanh nghiệp và có chuyên môn trong lĩnh vực pháp lý phù hợp với lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, nên sẽ có điều kiện để đưa ra giải pháp pháp lý kịp thời và sát thực nhất.

Cập nhật thông tin pháp lý mới nhất cũng là điểm cực kỳ hữu ích của tư vấn luật thường xuyên. Tiện ích này sẽ giúp doanh nghiệp bám sát với mọi thay đổi, bổ sung của pháp luật có ảnh hưởng công tác điều hành doanh nghiệp. Mặt khác, cũng là cơ sở để lãnh đạo công ty lường sớm các rủi ro cũng như dự đoán những cơ hội có thể mang lại từ thông tin pháp lý mới.

Do vậy mà giảm thiểu chi phí rủi ro pháp lý nếu vấn đề phát sinh được xử lý kịp thời hoặc đã được lường trước.

Nâng cao uy tín của doanh nghiệp cũng như mức độ tin cậy của đối tác đối với doanh nghiệp trong các giao dịch bằng việc luôn có Luật sư tham gia trong các hoạt động cụ thể của doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.

Dịch vụ DAZPRO

– Tư vấn pháp luật hàng tháng,

– Tư vấn pháp luật theo giờ,

– Tư vấn pháp luật theo vụ việc.

Khi nào cần tư vấn luật thường xuyên

Sự cần thiết của tư vấn pháp luật thường xuyên đối với doanh nghiệp giống như những điều kiện căn bản để duy trì sự phát triển bình thường của một thực thể. Dù là ở bất kỳ quy mô nào thì tư vấn pháp luật thường xuyên cũng cần được cân nhắc sử dụng ở mức độ phù hợp tương ứng với quy mô và lĩnh hoạt động của doanh nghiệp, và được sử dụng bất kỳ khi nào trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Phương thức tư vấn luật thường xuyên

Luật sư thực hiện việc tư vấn luật thường xuyên theo các phương thức sau:

– Tư vấn qua điện thoại,

– Tư vấn qua email,

– Tư vấn bằng văn bản thư tư vấn,

– Tư vấn trực tiếp tại văn phòng Luật sư hoặc khách hàng.

Phí tư vấn luật thường xuyên tính thế nào

DAZPRO thường tính phí dịch vụ tư vấn luật thường xuyên theo tháng, nghĩa là mỗi tháng khách hàng sẽ trả cho chúng tôi một khoản phí cố định ngay cả khi không phát sinh yêu cầu tư vấn trong tháng đó. Dựa trên cơ sở quy mô và lĩnh vực hoạt động của khách hàng, chúng tôi sẽ đề xuất một mức phí cố định tương ứng với phạm vi công việc và phạm vi số giờ làm việc của Luật sư trong tháng đó, hoặc mức phí cố định cho tất cả các ngày trong tháng mà không giới hạn phạm vi số giờ làm việc của Luật sư.

Việc nào tính phí tư vấn luật thường xuyên, việc nào tính phí theo vụ việc

Việc tính phí tư vấn luật thường xuyên, thông thường là các việc sau: Tư vấn pháp luật theo yêu cầu phát sinh hàng ngày, cung cấp thông tin pháp lý hiện hành và cập nhật mới (bản tin luật), cho ý kiến văn bản pháp lý đối với các văn bản của khách hàng, và các công việc khác theo thỏa thuận cụ thể.

Việc tính phí theo vụ việc, thông thường là các việc như: giải quyết tranh chấp, thực hiện thủ tục, soạn thảo hợp đồng, và các công việc khác theo thỏa thuận cụ thể. Các việc này sẽ không thuộc phạm vi gói dịch vụ tư vấn luật thường xuyên.

Sự phân chia hai gói dịch vụ trên đây chỉ là tương đối, trên thực tế, DAZPRO sẽ căn cứ theo yêu cầu cụ thể của khách hàng và đặc thù hoạt động của mỗi doanh nghiệp (khách hàng) để đưa ra đề xuất gói dịch vụ phù hợp.