(Quy định) Thủ tục đăng ký thay đổi và Thông báo thay đổi ĐKKD

4/5/2023 DAZPRO: Luật doanh nghiệp quy định Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung […]

Xem thêm

(Quy định) Góp vốn bằng tài sản khi thành lập doanh nghiệp và trong khi hoạt động

03/5/2023 DAZPRO: Góp vốn bằng tài sản khi thành lập doanh nghiệp hay trong quá […]

Xem thêm

(Quy định) Về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

02/5/2023 DAZPRO: Pháp luật quy định thế nào về người đại diện theo pháp luật: […]

Xem thêm

(Quy định) Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu

02/5/2023 DAZPRO: Pháp luật quy định thế nào về việc tổ chức là chủ sở […]

Xem thêm

Phụ lục 2 QĐ 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

  PHỤ LỤC II. NỘI DUNG HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM (Ban hành […]

Xem thêm