Phụ lục II (Luật 61/2020/QH14). Danh mục hóa chất, khoáng vật cấm

STT Tên hóa chất theo tiếng Việt Tên hóa chất theo tiếng Anh Mã HS […]

Xem thêm

Phụ lục I (Luật 61/2020/QH14). Các chất ma túy cấm đầu tư kinh doanh

A. Các chất và muối, đồng phân, ester, ether và muối của các đồng phân, […]

Xem thêm

Phụ lục IV (Luật 61/2020/QH14). Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

STT NGÀNH, NGHỀ 1 Sản xuất con dấu 2 Kinh doanh công cụ hỗ trợ […]

Xem thêm

(Quy định) Lĩnh vực người nước ngoài đầu tư tại Việt Nam

DAZPRO: Nhà đầu tư nước ngoài (cá nhân hoặc tổ chức) đầu tư vào Việt […]

Xem thêm