Trang chủ

 

 

VĂN BẢN

Bất động sản Đất đai Tín dụng
Dân sự Đầu tư Quản lý thuế
Doanh nghiệp Fintech Sở hữu trí tuệ
Thuế sử dụng đất Giải quyết tranh chấp Tài sản công
Xây dựng Thuế Thu nhập DN Khác

 

TIÊU ĐIỂM

(Mục lục) Luật 45/2013/QH13 về Đất đai

(Quy định) Góp vốn bằng tài sản khi thành lập doanh nghiệp và trong khi hoạt động

(Quy định) Phạm vi sử dụng tài sản công tại Cơ quan NN và Đơn vị sự nghiệp công lập

 

DAZPRO

Công ty Luật DAZPRO thành lập từ năm 2005, cung cấp dịch vụ Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực Dự án Bất động sản, Sở hữu trí tuệ, Đầu tư nước ngoài, Thuế, Viễn thông, Lao động.

Với sự am tường pháp luật kinh doanh, kinh nghiệm lâu năm và phương thức dịch vụ chuyên nghiệp, các Luật sư của chúng tôi sẽ giúp khách hàng tuân thủ pháp luật, bảo toàn lợi ích hợp pháp, dự kiến rủi ro, qua đó, góp phần tăng thêm cơ hội và hiệu quả kinh doanh của khách hàng.

Những nỗ lực không ngừng vì chất lượng dịch vụ, cùng với các giải pháp sáng tạo phù hợp với nhu cầu, mục tiêu của khách hàng đã giúp DAZPRO khẳng định vị thế là hãng luật được khách hàng tin cậy và lựa chọn trong nhiều năm qua.