Yêu cầu, điều kiện với người nước ngoài khi thành lập công ty ở Việt Nam

DAZPRO: Người nước ngoài mở công ty cần đáp ứng gì . Các yêu cầu, điều kiện với người nước ngoài khi thành lập công ty ở Việt Nam được tuân theo các quy định sau đây:

Căn cứ:

Luật 61/2020/QH14 về Đầu tư

Luật 59/2020/QH14 về Doanh nghiệp

1. Các yêu cầu, điều kiện

1.1. Lĩnh vực kinh doanh phải được pháp luật Việt Nam cho phép

Xem ngành bị cấm kinh doanh.

Xem ngành kinh doanh có điều kiện

1.2. Hộ chiếu (của cá nhân), Giấy đăng ký kinh doanh (của tổ chức)

1.3. Tài liệu chứng minh năng lực tài chính

Giấy xác nhận của ngân hàng về số dư tài khoản của người nước ngoài hoặc tài liệu chứng minh năng lực tài chính khác.

1.4. Tài liệu chứng minh đã thuê địa điểm làm trụ sở, triển khai dự án

– Hợp đồng thuê hoặc mượn địa điểm làm trụ sở công ty hoặc nơi triển khai dự án.

– Tài liệu chứng minh quyền cho thuê địa điểm của bên cho thuê.

Lưu ý: Nhà chung cư để ở sẽ không được chấp thuận làm địa chỉ trụ sở công ty.

2. Tùy chọn của nhà đầu tư

2.1. Loại hình doanh nghiệp

Nhà đầu tư có thể lựa chọn một trong loại hình doanh nghiệp phổ biến sau:

– Công ty TNHH 1 thành viên (chỉ có 1 thành viên),

– Công ty TNHH 2 thành viên trở lên (từ 2 đến 50 thành viên).,

– Công ty Cổ phần (không giới hạn thành viên),

2.2. Vốn điều lệ

Nhà đầu tư tùy chọn mức vốn điều lệ phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của mình. Tuy nhiên, mức vốn bắt buộc được áp dụng đối với các ngành nghề có điều kiện.

2. Trình tự thành lập

2.1. Bước 1: Xin phê duyệt dự án đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

2.2. Bước 2: Đăng ký thành lập công ty để được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp.

2.3. Bước 3: Làm con dấu công ty và dấu chức danh giám đốc.

 

LIÊN HỆ LUẬT SƯ