(Quy định) Lĩnh vực người nước ngoài được đầu tư tại Việt Nam

Căn cứ:

Luật 61/2020/QH14 về Đầu tư (Luật 61)

NĐ 31/2021/NĐ-CP về Đầu tư (NĐ 31)

Lĩnh vực người nước ngoài được đầu tư tại Việt Nam được quy định như sau:

1. Ngành nghề cấm kinh doanh

[Điều 6 Luật 61:

1. Cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây:

a) Kinh doanh các chất ma túy […];

b) Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật […];

c) Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên […];

d) Kinh doanh mại dâm;

đ) Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;

e) Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;

g) Kinh doanh pháo nổ;

h) Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.]

2. Ngành, nghề kinh doanh đầu tư có điều kiện

[Điều 7 Luật 61:

1. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

2. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục IV.]

3.Ngành, nghề nhà đầu tư chưa được tiếp cận

Xem Tại đây

 

LIÊN HỆ LUẬT SƯ