(Mục lục) Luật 29/2023 về Kinh doanh Bất động sản

LUẬT 29/2023/QH15 28 tháng 11 năm 2023 KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Căn cứ Hiến pháp […]

Xem thêm

(Quy định) Điều kiện, trình tự chuyển nhượng 1 phần, toàn bộ dự án BĐS

16/3/2023 DAZPRO: Chuyển nhượng dự án bất động sản (BĐS) là việc pháp luật cho […]

Xem thêm

(Mục lục) Luật 66/2014 về Kinh doanh bất động sản

LUẬT 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 VỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Căn […]

Xem thêm

(Quy định) Điều kiện kinh doanh BĐS và trường hợp miễn điều kiện

10/2/2023 DAZPRO: Kinh doanh bất động sản hợp pháp thì cần phải đáp ứng những […]

Xem thêm