(Mục lục) NĐ 12/2022 Xử phạt VPHC về Lao động-bảo hiểm-XKLĐ

NGHỊ ĐỊNH 12/2022/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2022 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM […]

Xem thêm

(Mục lục) TT 21/2021 về Xuất khẩu lao động (XKLĐ)

1. TT 21/2021/TT-BLĐTBXH về Lao động đi làm việc ở NN, 2. TT 02/2024/TT-BLĐTBXH (Sửa […]

Xem thêm

(Mục lục) NĐ 112/2021 về Xuất khẩu lao độn (XKLĐ)

NGHỊ ĐỊNH 112/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2021 Quy định chi tiết một số […]

Xem thêm

(Mục lục) Luật 69/2020 về Xuất khẩu lao động (XKLĐ)

LUẬT 69/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020 VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI […]

Xem thêm