Hướng dẫn Thành lập công ty vốn Nước ngoài

  Căn cứ: Luật 59/2020/QH14 về Doanh nghiệp (Luật 59). Luật 61/2020/QH14 về Đầu tư […]

Xem thêm

(Quy định) Lĩnh vực người nước ngoài được đầu tư tại Việt Nam

Căn cứ: Luật 61/2020/QH14 về Đầu tư (Luật 61) NĐ 31/2021/NĐ-CP về Đầu tư (NĐ […]

Xem thêm

Yêu cầu, điều kiện với người nước ngoài khi thành lập công ty ở Việt Nam

DAZPRO: Người nước ngoài mở công ty cần đáp ứng gì . Các yêu cầu, […]

Xem thêm

(Quy định) Ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh ở Việt Nam

Căn cứ: Luật 61/2020/QH14 về Đầu tư (Luật 61) Các ngành nghề cấm đầu tư […]

Xem thêm

Phụ lục III Luật 61/2020 Danh mục loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm nhóm I

DANH MỤC LOÀI THỰC VẬT RỪNG, ĐỘNG VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM IA STT […]

Xem thêm