(Quy định) Phạm vi kinh doanh BĐS của Doanh nghiệp vốn nước ngoài

9/2/2023

Không giống như doanh nghiệp có 100% vốn do người có quốc tịch Việt Nam sở hữu, doanh nghiệp có vốn nước ngoài (do nhà đầu tư mang quốc tịch nước ngoài sở hữu) chỉ được kinh doanh bất động sản tại Việt Nam trong phạm vi giới hạn. Sau đây là nội dung quy định.

 

Căn cứ:

Luật 66/2014/QH13 về Kinh doanh bất động sản (Luật 66/2014)  [Xem tại đây]

 

Phạm vi kinh doanh BĐS của DN vốn đầu tư nước ngoài [Điều 11 Luật 66/2014]

[1.
b) Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại;
d) Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;
h) Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;

2.

b) Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;

3.

b) Đối với đất thuê trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất.]

 

LIÊN HỆ LUẬT SƯ