Hợp đồng lao động, hình thức và điều không được làm

Định nghĩa về Hợp đồng lao động, Hợp đồng lao động có những hình thức […]

Xem thêm

(Mục lục) NĐ 12/2022 Xử phạt VPHC về Lao động-bảo hiểm-XKLĐ

NGHỊ ĐỊNH 12/2022/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2022 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM […]

Xem thêm

(Mục lục) NĐ 145/2020 về Lao động

1. NĐ 145/2020/NĐ-CP về Lao động 2. NĐ 35/2022/NĐ-CP sửa đổi NĐ 145/2020/NĐ-CP — 1/2. […]

Xem thêm

(Mục lục) NĐ 152/2020 về Lao động nước ngoài tại Việt Nam

VBHN 5512/VBHN-BLĐTBXH 2023 (Sửa NĐ 152/2020/NĐ-CP) — VĂN BẢN HỢP NHẤT 5512/VBHN-BLĐTBXH ngày 22 tháng […]

Xem thêm

(Mục lục) Bộ luật 45/2019 về Lao động

BỘ LUẬT 45/2019/QH14 Ngày 20 tháng 11 năm 2019 VỀ LAO ĐỘNG Căn cứ Hiến […]

Xem thêm